Vispārīgi nosacījumi

Satura rādītājs:

1. Vispārējo nosacījumu apjoms un spēkā esamība
2. Cena
3. Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana 
4. Apmaksas veikšana par produktiem
5. Produktu piegāde un nodošana
6. Atteikšanās no pasūtījuma pirms pasūtījuma izpildes
7. Atteikšanās tiesības
8. Līguma nosacījumiem neatbilstošu produktu atgriešana
9. Pārdevēja tiesības, atkāpjoties no pasūtījumiem
10. Personas dati un to lietošana
11. Atbildība un nepārvaramā vara
12. Citi noteikumi 


Anchor1. Vispārējo nosacījumu apjoms un spēkā esamība

1.1 Iepirkšanās nosacījumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas radušās starp pārdevēju, SIA Ekobalta VG Technical Textiles (reģistrācijas numurs LV40003313442, adrese: Krustabaznīcas 9a, Rīgā, tālr. +371 29 412054, e-pasts: info@tehaudumi.lv, tālāk tekstā saukts Pārdevējs), un Pasūtītāju (tālāk tekstā saukts Pasūtītājs), iegādājoties preces interneta veikala, kā adrese ir  info@tehaudumi.lv (tālāk tekstā saukts E-veikals) starpniecību.

1.2 Tiesiskās attiecības, kas rodas, pērkot produktus ar E-veikala starpniecību, papildus Vispārējiem nosacījumiem regulē Latvijas Valstī spēkā esošie tiesību akti.

1.3 Pārdevējam ir tiesības grozīt Iepirkšanās nosacījumus un cenrādi atbilstoši E-veikala attīstībai un labākas un drošākas E-veikala izmantošanas interesēs.

Anchor2. Cena

2.1. E-veikalā pārdodamo produktu cenas ir norādītas EUR, un ietver pievienotās vērtības nodokli 21%.

2.2. Nopirktajiem produktiem pievieno transportēšanas cenu, kuru aprēķina Pasūtītāja pirkumu grozā pēc piegādes veida izvēles.

2.3. Pārdevējs patur sev tiesības koriģēt cenas. Ja Pasūtītājs savu pasūtījumu ir iesniedzis pirms cenas grozīšanas, attiecībā uz Pasūtītāju spēkā ir cena, kas bija atainota uz rēķina pasūtījuma noformēšanas brīdī.

Anchor3. Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana 

3.1. Pasūtītāja pirkumu grozu izveido brīdī, kad Pasūtītājs noklikšķina uz saites „Ielikt grozā“.

3.2. Pirkumu grozā esošo produktu skaitu var grozīt laukā „Skaits“. Pasūtījuma noformēšanai ir jānoklikšķina uz saites „Noformēt pirkumu“. Pasūtītāju novirza uz pasūtījuma noformēšanas lapu.

3.3. Pasūtījumu var noformēt gan kā nereģistrējies viesis, gan reģistrējot sev kontu. Pasūtījuma noformēšanas lapā jāievada pieprasītie dati un jānoklikšķina uz pogas „Noformēt pasūtījumu“.

3.4. Pārdevējs izpildes laikā neatbild par Pasūtītāja iesniegtu nekorektu datu izraisītu pasūtījuma neizpildīšanu vai citām no tā izrietošām sekām.

3.5. Pārdošanas līgumu uzskata par noslēgtu un uzsāk pasūtījuma izpildi, kad pasūtījums ir iesniegts un saskaņā ar rēķinu apmaksājamā summa ir ieskaitīta Pārdevēja norēķinu kontā.

3.6. Ja vēlas, ir iespējams pasūtīt audumu paraugus. Auduma parauga izmērs ir apm. 10x10 cm. Paraugu cena ir 9,00 eiro gab. par pirmo paraugu, katrs nākamais paraugs maksā 1,00 eiro gab, un tie tiek nosūtīti Pasūtītājam uz Omnivas pakomātiem bez papildu transporta izdevumiem, ja Pasūtītājs vienā pasūtījumā pasūta tikai paraugus.

3.7. Audumu mērīšana notiek ar 0,1 metra precizitāti.

3.8. E-veikalā atainotie produktu attēli ir ar ilustratīvu nozīmi, un var atšķirties no īstā produkta. E-veikalā esošie produktu apraksti var nebūt izsmeļoši.

3.9. Klientu atbalsts strādā darba dienās no plkst. 9-17. Klientu atbalsta tālrunis ir +371 29 412054. Klientu atbalsta elektroniskā pasta adrese ir info@tehaudumi.lv

3.10. Klientu atbalsta saziņas valoda: latviešu, krievu, angļu un vācu valoda.

3.10.1. elektroniskais pasts: latviešu, krievu, angļu un vācu valoda.

3.10.2. informācijas tālrunis: latviešu, krievu, angļu un vācu valoda.

Anchor4. Apmaksas veikšana par produktiem

4.1. Pēc pasūtījuma noformēšanas un apstiprināšanas, Pasūtītājam uz elektronisko pastu tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins. Pirms rēķina apmaksas, iesakām to pārbaudīt.

4.2. Apmaksas veidi:

4.2.1. Pārdošana ar rēķinu –ar bankas pārskaitījumu, saskaņā ar izraksīto rēķinu uz Pārdevēja bankas kontu. Rēķins tiek nosūtīts Pasūtītājam kā pasūtījuma apstiprinājums pa elektronisko pastu. Apmaksas termiņš ir 3 dienas no pasūtījuma apstiprināšanas/ rēķina datuma. Pasūtījuma izpildi uzsāk brīdī, kad visa rēķina summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā. Ja nauda netiek saņemta Pārdevēja bankas kontā apmaksas termiņa laikā, pasūtījums un rēķins tiek automātiski anulēti.

4.3. Apmaksas nosacījumi:

4.3.1. 100% priekšapmaksa, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu.

Anchor5. Produktu piegāde un nodošana

5.1. Noformējot pasūtījumu, var izvēlēties piemērotu piegādes veidu.

5.2. Noformējot pasūtījumu, rekomendējam pārbaudīt piegādes adreses un kontaktdatus, lai izvairītos no kavējumiem un domstarpībām pasūtījuma izpildes laikā. Pārdevējs un kurjera firma nenes atbildību par nokavētiem piegādes termiņiem un pārpratumiem piegādes laikā, kas radušies Pasūtītājam pasūtījumā aizpildot neprecīzi kontaktdatus vai piegādes adresi.

5.3. E-veikalā atainotie produkti parasti ir pieejami noliktavā. Ja prece noliktavā nav un pasūtījumu nav iespējams izpildīt, Pārdevējs informē Pasūtītāju pa kontakttelefonu vai elektronisko pastu 2 darba dienu laikā kopš apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā un piedāvā citu piegādes termiņu vai aizvietot preci ar līdzvērtīgu, ar tādu pašu cenu un kvalitāti. Ja Pasūtītājs nepiekrīt ar piedāvātām izmaiņām piegādes termiņos vai preces aizvietošanu ar citu, līdzvērtīgu, tad Pārdevējam apmaksātā summa (ar piegādes izdevumiem) tiek atgriezta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

5.4. Pasūtījumam, kas lielāks par EUR 100,00- bezmaksas piegāde.

5.5. CITAS VALSTIS.  Muitas un importa nodevas.

Sūtot preces, var tikt piemērotas dažādas muitas un importa nodevas, kas jāapmaksā tad, kad sūtījums pienāk galamērķa valstī. Šīs nodevas maksā sūtījuma saņēmējs. Tā kā nodokļu un muitas noteikumi dažādās valstīs var būt ļoti atšķirīgi, mēs iesakām vērsties jūsu vietējā muitas vai nodokļu pārvaldes pārstāvniecībā pēc papildu informācijas.

Anchor6. Atteikšanās no pasūtījuma pirms pasūtījuma izpildes

6.1. Ja Pasūtītājs pēc pasūtījuma iesniegšanas un pirms pasūtījuma izpildes vēlas no pasūtījuma atteikties, Pasūtītājs par to nekavējoties paziņo rakstiski, rakstot uz Pārdevēja elektroniskā pasta adresi info@tehaudumi.lv . E-vēstulē ir jānorāda pasūtījuma, no kura vēlas atteikties, numurs, kā arī jāpievieno savi kontaktdati (vārds, uzvārds, pasūtījuma iesniegšanas datums, kontakttālrunis, bankas konta nr.).

6.2. Ja pieteikumu par atteikšanos Pārdevējs saņem pēc tam, kad Pārdevējs ir pasūtījumu izpildījis, atteikšanās no pasūtījuma notiek saskaņā ar E-veikala Iepirkšanās nosacījumu sadaļu "Atteikšanās tiesības".

6.3. Atsakoties no pasūtījuma, Pasūtītājam atgriež par pirkumu samaksāto summu (ar transporta cenu) uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu, vēlākais, 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos pasūtījuma saņemšanas.

Anchor7. Atteikšanās tiesības

7.1. Uz noslēgtiem līgumiem E-veikalā, darbojas 14 dienu atteikšanās tiesības. 14 dienu termiņš sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis paziņojumu par pasūtījuma nonākšanu pasta nodaļā, kurjera gadījumā – ar sūtījuma nonākšanu Pasūtītāja adresē.

7.2. Atpakaļ nododamajam produktam jābūt bez iztrūkumiem, pilnā komplektācijā, oriģinālajā iepakojumā un nelietotam. Lai izmantotu atteikšanās tiesības, Pasūtītājam produkta iepakojums jāatver uzmanīgi, to nesabojājot.

7.3. Atteikšanās tiesību izmantošanai Pasūtītājam ir 14 dienu laikā pēc preces nodošanas jāiesniedz iesniegums par atteikšanos, sūtot uz elektroniskā pasta adresi info@tehaudumi.lv, un jānodod prece atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos iesniegšanu.

7.4. Saņemot iesniegumu par atteikšanos no preces Pārdevējs pārskaita Pasūtītājam par pirkumu samaksāto summu (kopā ar izmaksām par transportu) uz Pasūtītāja iesniegumā par atteikšanos norādīto bankas kontu, vēlākais, 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanās saņemšanas, taču ne agrāk pirms Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ nodoto preci.

7.5. Ar preces nodošanu atpakaļ saistītos izdevumus apmaksā Pasūtītājs.

7.6. Ja pēc preces nodošanas atpakaļ izrādās, ka prece neatbilst E-veikala Iepirkšanās nosacījumu punktā 7.2 minētajiem nosacījumiem, nauda netiek atmaksāta un atpakaļ nodotā prece paliek glabāšanā pie Pārdevēja.

7.7. Gadījumā, ja pēc produkta atgriešanas noskaidrojas, ka produkts neatbilst E-veikala Vispārējo nosacījumu punktā 7.2 minētajiem nosacījumiem, naudu neatgriež un atgrieztais produkts paliek Pārdevēja glabāšanā, glabāšanas vai produkta atgriešanas Pasūtītājam izdevumus sedz Pasūtītājs.

7.8. Mērīto preci nevar nodot atpakaļ, izņemot produktu defektu gadījumā.

Anchor8. Līguma nosacījumiem neatbilstošu produktu atgriešana

8.1. Pārdevējs atbild par preču neatbilstību līguma nosacījumiem un defektiem, kas parādās 2 gadu laikā pēc preču nodošanas Pasūtītājam.

8.2. Pārdevējs neatbild:

8.2.1. par produkta pasliktināšanos/ sabojāšanos Pasūtītāja vainas dēļ;

8.2.2. par trūkumiem, kas ir radušies, izmantojot produktu neatbilstoši lietošanas mērķim;

8.2.3. par produkta normālu fizisku nolietojumu parastas lietošanas gadījumā.

8.3. Konstatējot preces neatbilstību prasībām vai preces defektu, Pasūtītājs, vēlākais, 2 mēnešu laikā pēc preces neatbilstības prasībām vai preces defekta atklāšanas, nosūta pieteikumu preces nodošanai atpakaļ uz Pārdevēja elektroniskā pasta adresi info@tehaudumi.lv vai piezvana uz Pārdevēja kontakttālruni +371 29 412054. Bez pamatota iemesla neievērojot minēto termiņu, Pasūtītājs zaudē tiesības balstīties uz produkta neatbilstību prasībām.

8.4. Preces neatbilstības prasībām vai trūkumu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preces aizvietošanu ar prasībām atbilstošu preci bez defektiem vai atkāpties no pasūtījuma un nodot prasībām neatbilstošo preci atpakaļ par Pārdevēja līdzekļiem.

8.5. Prasībām neatbilstošas preces nodošanas atpakaļ gadījumā par preci samaksāto summu (kopā ar izmaksām par transportu) Pārdevējs pārskaita uz Pasūtītāja pieteikumā norādīto bankas kontu, vēlākais, 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos no pasūtījuma un vēlmes nodot preci atpakaļ, saņemšanas, taču ne agrāk pirms Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ nodoto preci. Pārdevējs var atteikties no preces nodošanas atpakaļ prasījuma.

8.6. Papildus tiesībām iesniegt pretenzijas, Pasūtītājam ir arī citas no likuma izrietošas tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus..

Anchor9. Pārdevēja tiesības, atsakoties no pasūtījumiem

9.1. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja:

9.1.1. Pasūtītājs savlaicīgi neapmaksā rēķinu;

9.1.2. Pasūtītājs savlaicīgi neizņem pasūtījumu;

9.1.3. Pasūtītā prece noliktavā ir beigusies.

Anchor10. Personas dati un to lietošana

10.1. Pret visiem E-veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas laikā uzzinātajiem Pasūtītāja personas datiem izturas kā pret konfidenciālu informāciju.

Pārdevējs nepublisko uzzinātos datus trešajām pusēm, izņemot ar likumu paredzētajos gadījumos. Ja vēlas, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no E-veikala datu bāzes. 

10.2. Pasūtītājs dod piekrišanu nosūtīt pārdošanas piedāvājumus un jaunumus uz pasūtījuma iesniegšanas laikā ievadīto elektroniskā pasta adresi, ja Pasūtītājs ir atzīmējis atbilstošu piekrišanu pasūtījuma iesniegšanas lapā ar atzīmi atbilstošajā logā.

Anchor11. Atbildība un nepārvaramā vara

11.1. Pārdevējs atbild Pasūtītāja priekšā un Pasūtītājs atbild Pārdevēja priekšā par otrai pusei ar šo nosacījumu pārkāpšanu radīto kaitējumu Latvijas Valstī spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

11.2. Pārdevējs neatbild par Pasūtītājam radīto kaitējumu vai preces piegādes kavēšanos, ja kaitējumu vai preces piegādes kavēšanos ir izraisījis apstāklis, kuru Pārdevējs nevarēja ietekmēt, un kā iestāšanos Pārdevējs neparedzēja un nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).

11.3. Pārdevējs neatbild par izdevumiem, kas Pasūtījumam radušies saistībā ar E-veikala izmantošanai nepieciešamo iekārtu programmatūras datu sakaru sistēmu iegādi un uzturēšanu, kā arī citiem izdevumiem, kurus ir izraisījusi E-veikala pakalpojumu lietošana.

Anchor12. Citi noteikumi 

12.1. Šajos noteikumos atsevišķi neatrunātajos jautājumos vadās no Latvijas Valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

12.2. Strīdus, kas radušies starp Pasūtītāju un Pārdevēju saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi ar E-veikala starpniecību, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Pasūtītājam ir tiesības savu tiesību aizsardzībai vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības dienestā vai Latvijas tiesā. Strīdu risināšanā vadās no Latvijas Valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

12.4. Iesniedzot Pasūtījumu, veicot atzīmi atbilstošajā logā „Lūdzu apstipriniet, ka piekrītat Vispārējiem nosacījumiem“, Pasūtītājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Vispārējiem nosacījumiem, ir tos izpratis un piekrīt tiem.

dpost
epost
hm
lpost
post
raben
ups
dpd
lpasts
omniva
venuoak