Bendrosios sąlygos

Turinys:


1.Bendrosios sąlygos ir jų galiojimas

2.Kaina

3.Pirkinių krepšelis ir užsakymo įforminimas

4. Apmokėjimas už prekes

5. Pristatymas ir prekių perdavimas

6. Užsakymo atsisakymas iki užsakymo įvykdymo

7. Atsisakymo teisė

8. Sutarties sąlygų neatitinkančių prekių grąžinimas

9. Pardavėjo teisės užsakymo atsisakymo atveju

10. Asmeniniai duomenys ir jų naudojimas

11. Atsakomybė ir nenugalima jėga

12. Kitos sąlygos


1. Bendrosios sąlygos ir jų galiojimas

1.1 Bendrosios sąlygos galioja Pardavėjo SIA EkobaltaVG Technical Textiles, reg. Nr. LV-40003313442, adresas Krustabaznīcas 9a, LV-1006, Ryga, Latvija, (elektroninis paštas: info@tehaudumi.lv, toliau tekste vadinama – Pardavėjas) ir Užsakovo (toliau tekste vadinama – Užsakovas) teisiniams santykiams reguliuoti, perkant prekes internetinėje parduotuvėje, internetinės svetainės adresas www.tehaudumi.lv (toliau tekste vadinama – el. parduotuvė).

1.2 Be Bendrųjų sąlygų, kurios reguliuoja teisinius santykius, iškylančius perkant prekes internetinėje parduotuvėje, šiuos santykius taip pat reguliuoja Latvijos Respublikoje galiojančios teisės normos.

1.3 Pardavėjas, siekdamas sėkmingos el. parduotuvės plėtros ir atsižvelgdamas į el. parduotuvės interesus bei patikimą funkcionavimą, turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas ir kainodarą. Bendrosios sąlygos ir kainos su pakeitimais įsigalioja po paskelbimo interneto svetainėje adresu www.dekotekstil.lv. Jeigu Užsakovas atlieka užsakymą iki šių pakeitimų įsigaliojimo, tokiam užsakymui taikomos  užsakymo metu galiojančios Bendrosios sąlygos, išskyrus įstatymuose arba Bendrosiose sąlygose nustatytus atvejus.

2. Kaina

2.1. Visos el. parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais su 21% pridėtinės vertės mokesčiu.

2.2. Prie įsigytų prekių kainos pridedama prekės transportavimo kaina, kuri apskaičiuojama, Užsakovo pirkinių krepšelyje pasirinkus pristatymo būdą.

2.3. Pardavėjui išlieka teisė koreguoti kainas. Jeigu Užsakovas atliko užsakymą iki kainos pakeitimo, Užsakovui galioja užsakymo įforminimo metu sąskaitoje nurodyta kaina.

3. Pirkinių krepšelis ir užsakymo įforminimas

3.1. Pirkinių krepšelis formuojamas Užsakovui paspaudžiant mygtuką „Dėti į pirkinių krepšelį“.

3.2. Pirkinių krepšelyje esantį pirkinių kiekį galima koreguoti skiltyje „kiekis“. Užsakymui įforminti spausti mygtuką „Užsakymo įforminimas“. Užsakymas bus nukreipiamas į užsakymo įforminimo puslapį.

3.3. Užsakymą gali įforminti ir neregistruotas lankytojas. Užsakymo įforminimo puslapyje būtina įvesti reikalaujamus duomenis ir spausti „Užsakymo patvirtinimas“.

3.4. Užpildant skiltis užsakymo įforminimo puslapyje reikia būti atidiems, kadangi nuo šios informacijos tikslumo ir išsamumo priklauso greitas įsigytų prekių pristatymas. Pardavėjas neatsakingas už užsakymo nevykdymą, jeigu Užsakovas nurodė netikslius duomenis.

3.5. Pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir užsakymas pradedamas vykdyti tuomet, kai užsakymas įformintas ir ne mažiau kaip 100% mokėtinos sumos sumokėta, o  Pardavėjas ją mato savo atsiskaitomojoje banko sąskaitoje.

3.6. Reikalui esant, galima užsakyti ir audinių pavyzdžius. Audinio pavyzdžio dydis – apie 10x10 cm, pirmo pavyzdžio kaina - 9 EUR/vnt., kiekvieno sekančio pavyzdžio kaina – 1 EUR/vnt. Pavyzdžiai pristatomi įprasta pašto siunta, be papildomų transportavimo išlaidų, jeigu Užsakovas viename užsakyme užsako tik pavyzdžius.

3.7. Audinys išmatuojamas 0,1 metro tikslumu.

3.8. Prekių atvaizdavimas el. parduotuvėje yra iliustracinis ir atvaizduojamos prekės gali skirtis nuo tikrų prekių. El. parduotuvėje pateiktas prekių aprašymas gali būti neišsamus.

3.9. Klientų pagalbos centras dirba nuo 09.00 iki 17.00 val. Telefonas +37129 412054

3.10. Klientų pagalbos centras aptarnauja užsakovus latvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis.

4. Apmokėjimas už prekes

4.1. Pateikus užsakymą, jo patvirtinimui Užsakovui elektroniniu paštu siunčiama sąskaita apmokėjimui. Prieš apmokant sąskaitą Užsakovui rekomenduojama patikrinti, ar joje esantys duomenys atitinka Užsakovo užsakyme pateiktus duomenis.

4.2. Apmokėjimo būdai:

4.2.1. Pardavimas apmokėjus sąskaitą – sumokama į Pardavėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą. Sąskaita Užsakovui išsiunčiama elektroniniu paštu, kaip užsakymo patvirtinimas. Apmokėjimo terminas – 3 dienos nuo užsakymo/sąskaitos pateikimo dienos. Užsakymas pradedamas vykdyti tą dieną, kai užsakymas yra patvirtintas ir mokėtina pagal sąskaitą suma įplaukusi į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas negauna pinigų į atsiskaitomąją sąskaitą, užsakymas ir sąskaita anuliuojami automatiškai.

4.3. Apmokėjimo sąlygos:

4.3.1. Apmokėjimo sąlygos – išankstinis mokėjimas 100% – 100% mokėtinos sumos, kuri turi būti sumokėta pagal sąskaitą, gautą užsakymo įforminimo metu.

5. Pristatymas ir prekių perdavimas

5.1. Įforminant užsakymą galima pasirinkti labiausiai tinkantį pristatymo būdą.

5.2. Įforminant užsakymą, rekomenduojama patikrinti teikiamus duomenis, kad nekiltų neaiškumų ir prekės būtų pristatytos laiku. Pardavėjas arba kurjerių įmonė nėra atsakingi už vėlavimą ir iškylančius nesklandumus, susijusius su prekių pristatymu, jeigu tai susiję su duomenų netikslumu arba jeigu Užsakovas neteisingai įvedė duomenis užsakymo įforminimo metu.

5.3. El. parduotuvėje nurodytų prekių paprastai yra sandėlyje. Jeigu prekių sandėlyje nėra ir užsakymo neįmanoma įvykdyti, Pardavėjas apie tai informuoja  Užsakovą kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo mokėjimo įplaukimo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos ir siūlo galimą naują pristatymo laiką arba siūlo pakeisti prekę į lygiavertę tokios pat kokybės prekę už tą pačią kainą. Jeigu Užsakovas nesutinka su naujuoju pristatymo terminu arba nenori lygiavertės prekės, ne vėliau kaip per 30 dienų Užsakovo sumokėta suma (kartu su transporto kaina) grąžinama.

5.4. Nemokamas pristatymas. 

5.5. Muitinės ir importo rinkliavos siunčiant prekes į ne Europos Sąjungos šalį.

Siunčiant prekes galimos įvairios muitinės ir importo rinkliavos, kurias reiks sumokėti prekes pristačius į paskirties šalį. Šias rinkliavas sumoka siuntos gavėjas. Kadangi muitinės ir mokesčių politika įvairiose šalyse gali skirtis, dėl papildomos informacijos  rekomenduojame kreiptis į vietinę muitinės arba mokesčių departamento atstovybę.

6. Užsakymo atsisakymas iki užsakymo įvykdymo

6.1 Jeigu Užsakovas po užsakymo įforminimo ir iki jo įvykdymo pageidauja atsisakyti užsakymo, Užsakovas nedelsdamas informuoja apie tai Pardavėją elektroniniu paštu, adresu info@tehaudumi.lv.

6.2 Jeigu pareiškimą dėl užsakymo atsisakymo Pardavėjas gauna po užsakymo įvykdymo, užsakymo atsisakymas vykdomas pagal Bendrųjų sąlygų „Atsisakymo teisė“ reikalavimus.

6.3 Užsakovui atsisakius užsakymo, jam grąžinama sumokėta už pirkinį suma (kartu su transportavimo kaina) į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo dėl užsakymo atsisakymo gavimo dienos.

7. Atsisakymo teisė

7.1 El. parduotuvėje sudarytoms sutartims galioja 14 dienų teisė atsisakyti užsakymo. 14 dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai klientas buvo informuotas apie siuntos pristatymą į siuntų terminalą arba pašto skyrių; tuo atveju, jeigu siuntą perduoda kurjeris – skaičiuojama nuo siuntos pristatymo Užsakovo adresu dienos.

7.2. Grąžinta prekė turi būti be defektų, visiškai sukomplektuota, originalioje pakuotėje ir nenaudota. Norėdamas pasinaudoti užsakymo atsisakymo teise, Užsakovas turi atsargiai atidaryti pakuotę, jos nepažeisdamas.

7.3. Norėdamas pasinaudoti užsakymo atsisakymo teise, Užsakovas per 14 dienų nuo prekės perdavimo dienos elektroniniu paštu, adresu info@tehaudumi.lv  turi pareikšti norą grąžinti prekę ir grąžinti prekę Pardavėjui ne vėliau, kaip 14 dienų laikotarpyje  nuo pareiškimo dėl užsakymo atsisakymo gavimo dienos.

7.4. Atsisakius užsakymo Pardavėjas perveda Užsakovui sumokėtą už pirkinį sumą į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo dėl užsakymo atsisakymo gavimo dienos, bet ne anksčiau, nei Pardavėjas gaus grąžintą prekę.

7.5. Su prekės grąžinimu susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

7.6. Tuo atveju, jeigu grąžinus prekę paaiškėja, kad prekė neatitinka el. parduotuvės Bendrųjų sąlygų 7.2 punkto reikalavimų, pinigai negrąžinami, o grąžinta prekė lieka pas Pardavėją. Su prekės saugojimu arba grąžinimu susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

7.7. Pamatuota prekė negrąžinama, išskyrus prekę su defektais.

8. Sutarties sąlygų neatitinkančių prekių grąžinimas

8.1. Pardavėjas yra atsakingas už sutarties sąlygų neatitinkančias prekes ir už defektus, kurie paaiškėja 2 metų laikotarpyje nuo prekių perdavimo Užsakovui dienos.

8.2. Pardavėjas neatsakingas:

8.2.1. už prekės kokybės pablogėjimą/prekės sugedimą dėl Užsakovo kaltės;

8.2.2. už defektus, atsiradusius prekę naudojant ne pagal paskirtį;

8.2.3. už normalų fizinį prekės nusidėvėjimą jos normalaus naudojimo metu.

8.3. Nustatęs prekių neatitikimą keliamiems reikalavimams arba defektus, Užsakovas siunčia atitinkamą pranešimą ne vėliau kaip 2 mėnesių laikotarpyje po neatitikimų arba defektų nustatymo dienos Pardavėjo elektroniniu paštu info@tehaudumi.lv arba informuoja Pardavėją telefonu +371 29412054. Jeigu be pateisinamos priežasties nesilaikoma nurodyto termino, Užsakovas praranda teisę į prekės neatitikimui keliamus reikalavimus.

8.4. Jeigu prekė neatitinka keliamų reikalavimų arba yra prekės defektų, Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti prekę į atitinkančią reikalavimus prekę arba į prekę be defektų, arba atsisakyti užsakymo ir grąžinti netinkančią prekę Pardavėjo sąskaita.

8.5. Grąžinus netinkančią prekę, sumokėta už prekę suma (kartu su transportavimo kaina) pervedama į Užsakovo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo grąžinti prekę gavimo dienos.

8.6. Kartu su pretenzija Užsakovas turi ir kitų įstatymuose nustatytų teisių.

9. Pardavėjo teisės užsakymo atsisakymo atveju

9.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu:

9.1.1. Užsakovas laiku neapmoka sąskaitos;

9.1.2. Užsakovas laiku neatvyksta atsiimti prekės;

9.1.3. Užsakytos prekės nėra sandėlyje.

10. Asmeniniai duomenys ir jų naudojimas

10.1. Visi asmeniniai Užsakovo duomenys, kurie tapo žinomi po apsilankymo el. parduotuvėje ir prekių pirkimo, laikomi konfidencialia informacija.

Pardavėjas neatskleidžia jam žinomų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatyme numatytus atvejus. Užsakovas išsaugo teisę reikalauti pašalinti duomenis iš el. parduotuvės duomenų bazės.

10.2. Užsakovas sutinka gauti Pardavėjo pasiūlymus ir naujienas užsakymo vykdymo metu nurodyto elektroninio pašto adresu tuo atveju, jeigu Užsakovas tai pažymėjo  užsakymo įforminimo puslapyje atitinkamame langelyje.

11. Atsakomybė ir nenugalima jėga

11.1. Pardavėjas yra atsakingas Užsakovo atžvilgiu, o Užsakovas yra atsakingas Pardavėjo atžvilgiu už kitai šaliai dėl šių sąlygų pažeidimo padarytą žalą tokia apimtimi ir tais atvejais, kurie nurodyti Latvijos Respublikos norminiuose aktuose.

11.2. Pardavėjas neatsako už Užsakovo patirtą žalą arba už prekės pristatymo vėlavimą tuo atveju, jeigu žala arba pristatymo vėlavimas įvyko dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti ir kurių Pardavėjas negalėjo numatyti (nenugalima jėga).

11.3. Pardavėjas neatsakingas už išlaidas, susijusias su reikiamos el. parduotuvei naudoti programinės įrangos pirkimu ir tvarkymu, taip pat su kitomis išlaidomis, kurios susijusios su el. parduotuvės naudojimu.

12. Kitos sąlygos

12.1. Sprendžiant šiose Sąlygose neaptartus klausimus, vadovaujamasi Latvijos Respublikos teisės aktais.

12.2. Užsakovo ir Pardavėjo ginčai, susiję su užsakymu ir prekių pirkimu el. Parduotuvėje, sprendžiami susitarimo būdu. Jeigu susitarti nepavyksta, Užsakovas turi  teisę savo teisėms apginti kreiptis į Vartotojų teisių gynimo departamentą arba į Latvijos teismą. Sprendžiant ginčus vadovaujamasi Latvijos Respublikos norminiais teisės aktais.

12.3. Užsakovas privalo perskaityti Bendrąsias sąlygas.

12.4. Pažymėjęs atitinkamą langelį „Aš perskaičiau Bendrąsias sąlygas ir su jomis sutinku“ įforminant užsakymą, Užsakovas patvirtina, kad perskaitė Bendrąsias sąlygas ir su jomis sutinka.

dpost
epost
hm
lpost
post
raben
ups
dpd
lpasts
omniva
venuoak